<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="no" lang="no" dir="ltr">
<head>
<base href="http://www.voltairenet.org" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Réseau Voltaire</title>
</head>
<body bgcolor="#e8e4c3">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#e8e4c3"><tr valign="top"><td>
<a href="http://www.voltairenet.org/spip.php?page=liste-hebdo&id_article=&lang=no&date_debut=&date_fin=&var_mode=recalcul" style="        
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color: #3a3a3a;
font-size: 0.6em;
text-decoration: none;
">Hvis denne meldingen ikke vises tydelig, klikk her.
</a>
<div align="center">
<div style="margin-top:15px;"><a href="http://www.voltairenet.org/"><img src="http://www.voltairenet.org/squelettes/elements/images/logo-voltairenet-org.png" alt="Réseau Voltaire" width="250" height="56" border="0" /></a></div>        
<table width="585" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top:-10px; border-top: solid 10px #b7a71c; border-bottom: solid 4px #b7a71c;"><tr valign="top"><td bgcolor="#ffffff">
<div align="left" style="
font-size: 1.2em;
padding:20px;
background-color: #f5f3da; 
background-image: url(http://www.voltairenet.org/squelettes/elements/images/degrade-4.png);
background-repeat: repeat-x; 
">
<div style="    
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #b7a71c;
font-size: 1em;
margin-bottom:20px;
border-bottom: solid 1px #b7a71c;
">Fokus</div>
<div>
<div>
<a href="http://www.voltairenet.org/article202592.html" style="       
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #1B1B1B;
font-size: 1.5em;
letter-spacing: 0.5px; 
line-height: 110%;
text-decoration: none;
">Hvordan Putin og Trump satte en stopper for krigen mot Syria</a><br />
<div style=' 
font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
color: #848080;
font-size: 1em;
line-height: 105%;
text-decoration: none;
font-style: italic;margin-top:5px; margin-bottom:8px;'>av    
<span lang='fr'>Thierry Meyssan</span>
</div>
</div>                            
<div style="min-height: 160; line-height: 95%;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202592.html"><img class='spip_logos' alt=' ' align="left" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L120xH160/arton202592-20db5.jpg" width='120' height='160' style='margin-top: 6px; margin-right: 10px;' title='Hvordan Putin og Trump satte en stopper for krigen mot Syria' /></a>
<span style="   
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color: #545454;
font-size: 0.65em;      
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 1px; 
word-spacing: 2px;
">Damaskus (Syria) | </span><br />
<a href="http://www.voltairenet.org/article202592.html" style="       
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color: #3a3a3a;
font-size: 0.7em;
text-decoration: none;
">Den vestlige pressen fortsetter å støtte den internasjonale finanseliten og å forkaste president Trumps handlinger. Denne holdningen gjør det vanskelig å forstå fremgangen i fredsprosessen i Syria. Thierry Meyssan ser på avtalene som er oppnådd i løpet av de siste fem månedene, og den raske fremgangen på bakkenivå.
</a>
</div>
</div>
<div style="    
clear: both;
display: block;
height: 1px;
overflow: hidden;
margin: 0;
padding: 0;
padding-bottom: 40px;
"> </div>
<br />
<br />
<br />
</BOUCLE_rubrique_focus>
<div style="    
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #b7a71c;
font-size: 1em;
margin-bottom:20px;
border-bottom: solid 1px #b7a71c;
">Nyheter i kortform </div>
<table width="585" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr valign="top">
<td style="padding-bottom:10px;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202568.html"><img class='spip_logos' alt=' ' align="left" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L158xH99/arton202568-a4509.jpg" width='158' height='99' style='height:99px;width:158px;' /></a><br /> 
</td>
<td style="padding-left:10px; padding-bottom:10px;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202568.html" style="       
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #545454;
font-size: 1.4em;
text-decoration: none;
">De 18 000 al-Qaeda-uigurene i Syria</a><br /> 
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td style="padding-bottom:10px;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202536.html"><img class='spip_logos' alt=' ' align="left" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L158xH99/arton202536-2112c.jpg" width='158' height='99' style='height:99px;width:158px;' /></a><br /> 
</td>
<td style="padding-left:10px; padding-bottom:10px;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202536.html" style="       
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #545454;
font-size: 1.4em;
text-decoration: none;
">Donald Trump fjerner sikkerhetstjenesteklareringen til en av sine motstandere</a><br /> 
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td style="padding-bottom:10px;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202511.html"><img class='spip_logos' alt=' ' align="left" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L158xH99/arton202511-18c50.jpg" width='158' height='99' style='height:99px;width:158px;' /></a><br /> 
</td>
<td style="padding-left:10px; padding-bottom:10px;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202511.html" style="       
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #545454;
font-size: 1.4em;
text-decoration: none;
">Sensur av internett: Etter Alex Jones, TeleSur</a><br /> 
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td style="padding-bottom:10px;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202502.html"><img class='spip_logos' alt=' ' align="left" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L158xH99/arton202502-238be.jpg" width='158' height='99' style='height:99px;width:158px;' /></a><br /> 
</td>
<td style="padding-left:10px; padding-bottom:10px;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article202502.html" style="       
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #545454;
font-size: 1.4em;
text-decoration: none;
">Iran: Tidlegare president Ahmadineyad formanar president Rohani til å gå av</a><br /> 
</td>
</tr>
</table>
<div style="    
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #b7a71c;
font-size: 1em;
border-bottom: 1px solid #b7a71c;
padding-top:20px;
margin-bottom:20px;
">Uoverensstemmelser</div>
<div>
<div>
<a href="http://www.voltairenet.org/article201883.html" style="       
font-family: 'Segoe UI Light', Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #1B1B1B;
font-size: 1.4em;
letter-spacing: 0.5px; 
line-height: 110%;
text-decoration: none;
">Nykolonialismen og «migrantkrisen»</a><br />
<div style=' 
font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
color: #848080;
font-size: 1em;
line-height: 105%;
text-decoration: none;
font-style: italic;margin-top:5px; margin-bottom:8px;'>av    
<span lang='fr'>Manlio Dinucci</span>
</div>
</div>                            
<div style="min-height: 161; line-height: 95%;">
<a href="http://www.voltairenet.org/article201883.html"><img class='spip_logos' alt=' ' align="left" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L120xH161/arton201883-f4574.jpg" width='120' height='161' style='margin-top: 6px; margin-right: 10px;' title='Nykolonialismen og «migrantkrisen»' /></a>
<span style="   
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color: #545454;
font-size: 0.65em;      
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 1px; 
word-spacing: 2px;
">Roma (Italia) | </span><br />
<a href="http://www.voltairenet.org/article201883.html" style="       
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color: #3a3a3a;
font-size: 0.7em;
text-decoration: none;
">«Migrantkrisen» avtar nå i Europa, men vil antakelig øke i de neste årene. Den enorme folkeforflytningen som foregår er en konsekvens av den pågående økonomiske utbyttingen av Afrika.
</a>
</div>
</div>
<div style="    
clear: both;
display: block;
height: 1px;
overflow: hidden;
margin: 0;
padding: 0;
padding-bottom: 40px;
"> </div>
<br /> 
</div>
</td></tr></table>
<a href="http://www.voltairenet.org/spip.php?page=newsletters&lang=no" style="    
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color: #3a3a3a;
font-size: 0.6em;
text-decoration: none;
">Utmelding
</a>
   
<a href="http://www.voltairenet.org/email124721.html?lang=no" style=" 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
color: #3a3a3a;
font-size: 0.6em;
text-decoration: none;
"><span lang='fr'>Réclamations</span></a>
<br /> <br />  
</div>
</td></tr></table>

<!-- MOUCHARD STATS SPIP -->
<script type='text/javascript'>
$(function(){setTimeout(function(){
  $.ajax({url: 'http://www.voltairenet.org/spip.php?page=stats.js', dataType: 'script', cache: true,
    success: function() {
      var obj = ($('meta[name="SPIP.identifier"]').attr('content')||'');
      try {
        var piwikTracker = Piwik.getTracker('http://www.voltairenet.org/spip.php?action=stats\x26obj='+obj);
        piwikTracker.setDocumentTitle(document.title);
        piwikTracker.trackPageView();
      } catch( err ) {}
    }
  });
}, 100);});
</script>
<noscript><p><img src='http://www.voltairenet.org/spip.php?action=stats' style='border:0' alt='' /></p></noscript>
<!-- / MOUCHARD -->

</body>
</html>